Tiếng Anh trẻ em

PRE-SCHOOLERS
2.976.000 vnđ/tháng
(48 giờ/3 tháng)
Tìm hiểu thêm
KIDS
2.976.000 vnđ/tháng
(48 giờ/3 tháng)
Tìm hiểu thêm
TEENS
2.976.000 vnđ/tháng
(48 giờ/3 tháng)
Tìm hiểu thêm

Tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh cơ bản
2 buổi 1 tuần
Các ngày trong tuần
Tìm hiểu thêm
Giao tiếp nâng cao
2 buổi 1 tuần
Các ngày trong tuần
Tìm hiểu thêm

Ôn thi chứng chỉ

TOEFL
10 tiếng 1 tuần
Cả tuần
Tìm hiểu thêm
SAT
10 tiếng 1 tuần
Cả tuần
Tìm hiểu thêm
IELTS
Minimum 5 hours
A schedule based on your needs!
Tìm hiểu thêm

Đào tạo theo nhu cầu Doanh Nghiệp

TIẾNG ANH BUSINESS
Thời gian theo nhu cầu Doanh nghiệp
Các ngày trong tuần
Tìm hiểu thêm
Thuyết trình & đàm phán
Thời gian theo nhu cầu Doanh nghiệp
Cả tuần
Tìm hiểu thêm
Tiếng Anh ngân hàng, tài chính, kế toán
Thời gian theo nhu cầu Ngân hàng
Cả tuần
Tìm hiểu thêm