Thông tin lớp học
Tiếng Anh cơ bản

Khóa học tiếng Anh cho người đi làm giúp học viên phát triển kỹ năng Anh ngữ phù hợp với mục tiêu học tập, nghề nghiệp hoặc những mục tiêu cá nhân.

Khóa học được thiết kế giúp người đi làm trau dồi vốn từ vựng chuyên môn và nâng cao các kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc.

2 buổi 1 tuần
Các ngày trong tuần
Số 4 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội